Princezno Leio, jste v pořádku?

Zatím ?ádné komentá?e

Je to rebel, který se nám vzdal. Ačkoli to popírá, domnívám se, že jich může být více, a žádám o povolení k dalšímu prohledání oblasti. Byl ozbrojen pouze tímto. Dobrá práce, veliteli. Nechte nás. Proveďte pátrání a přiveďte mi jeho společníky. Ano, můj pane. Císař vás očekává. Já vím, otče. Takže jsi přijal pravdu. Přijal jsem pravdu, že jsi kdysi byl Anakin Skywalker, můj otec. To jméno už pro mě nemá žádný význam.

Zdravím tě, Vznešený. Dovolte mi, abych se představil. Jsem Luke Skywalker, rytíř Jedi a přítel kapitána Sola. Vím, že jsi mocný, mocný Jabbo, a že tvůj hněv na Sola musí být stejně mocný. Hledám audienci u Tvé Velebnosti, abych vyjednal Soloův život. Jsem si jist, že s tvou moudrostí můžeme dosáhnout dohody, která bude výhodná pro obě strany a umožní nám vyhnout se nepříjemné konfrontaci. Na důkaz své dobré vůle vám předávám dar: tyto dva droidy. Co říkal? Oba jsou pracovití a budou vám dobře sloužit.

Jdu dovnitř. Nic se neděje. Nyní se zaměřte na nejsilnější zdroj energie. Měl by to být generátor energie. Zformujte se. A zůstaňte ve střehu. Mohl by nám rychle dojít prostor. Rozdělte se a vraťte se na povrch. Zkuste přimět pár stíhaček TIE, aby vás následovaly. Rozumím, zlatý veliteli. To bylo moc blízko. Musíme těm stíhačkám dát víc času. Soustřeďte veškerou palbu na ten Super Star Destroyer.

Už jdeme! Pojďte! Pojďte! Artoo, pospěš si! Proboha! Artoo, proč jsi musel být tak statečný? No, myslím, že bych mohl tuhle věc zapnout. Budu tě krýt.

Luku! Luku! Ach, pane Luku. Obávám se, že Artooovy senzory nenašly po princezně Leie žádnou stopu. Doufám, že je v pořádku. Co je, Chewie? Co? Chewie! Hej, já to nechápu. Ne, je to jen mrtvé zvíře, Chewie. Chewie, počkej! Ne!


Zanechat odpov??

Va?e e-mailová adresa nebude zve?ejn?na. Vy?adované informace jsou ozna?eny *